TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
OD LIPCA DO WRZEŚNIA 2019 ROKU
21 WRZEŚNIA 2019 ROKU
POGRZEB
ŚP. WACŁAWA DZIEKOŃSKIEGO

KS. PROF. S. DZIEKOŃSKI

NA CMENTARZU
SZERSZE RELACJE
13 WRZEŚNIA 2019 ROKU
SŁUŻBA KOŚCIOŁOWI
SŁUGI BOŻEGO
STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO
W OKRESIE UWIĘZIENIA

O. DR GABRIEL BARTOSZEWSKI

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II
SZERSZE RELACJE
12 WRZEŚNIA 2019 ROKU
336 ROCZNICA ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ
KS. BP ANTONI PACYFIK DYDYCZ
HONOROWYM CZŁONKIEM ARCHIKONFRATERNI LITERACKIEJ

Ks. bp Antoni P. Dydycz
Homilia

Honorowe Członkostwo
Archikonfraterni Literackiej
7 WRZEŚNIA 2019 ROKU
UKSW - OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZUM NAUKOWE

W X ROCZNICĘ ŚMIERCI KS. PROF. TADEUSZA DAJCZERA
BADACZA I ZNAWCY RELIGII PRZESZŁOŚCI I DOBY WSPÓŁCZESNEJ

Ks. Kard. Kazimierz Nycz
Homilia

Ks. Bp dr hab. Rafał Markowski

SZERSZE RELACJE
6 WRZEŚNIA 2019 ROKU
POGRZEB PROF. ZBIGNIEWA ZALESKIEGO
WARSZAWSKIE POWĄZKI

W KOŚCIELE ŚW. K. BOROMEUSZA

NA CMENTARZU
CUDOWNY KRZYŻ
Z KAPLICY BARYCZKÓW ARCHIKATEDRY WARSZAWSKIEJ

KONSERWACJA
W MUZEUM ARCHIDIECEZJI

KRUCYFIKS
5 WRZEŚNIA 2019 ROKU
NOWOSIELSKI: MALARZ – FILOZOF – TEOLOG

WERNISAŻ WYSTAWY
W MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2
SZERSZE RELACJE
3 WRZEŚNIA 2019 ROKU
PROMOCJA KSIĄŻKI MARIANA ROMANIUKA
"CZCIGODNY SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI
W TROSCE O TRZEŹWOŚĆ NARODU"

Ks. kard. Kazimierz Nycz

Ks. dr Zenon Hanas
SZERSZE RELACJE
1 WRZEŚNIA 2019 ROKU
80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

MSZA ŚW. W ARCHIKATEDRZE

SŁOWO BISKUPÓW POLSKICH I NIEMIECKICH
15 SIERPNIA 2019 ROKU
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE (1)

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE (2)
8 SIERPNIA 2019 ROKU
ODBYŁ SIĘ POGRZEB
KSIĘDZA, AKTORA
KAZIMIERZA ORZECHOWSKIEGO
WSPOMNIENIE

DOŚWIADCZENIE MIŁOŚCI
DZIENNIK Z PODRÓŻY
KS. ORZECHOWSKIEGO
JASNOGÓRSKA
MATKA ŻYCIA
308 WARSZAWSKA PIELGRZYMKA PIESZA
WYRUSZYŁA NA JASNĄ GÓRĘ
6 SIERPNIA 2019 ROKU

HYMN PIELGRZYMKI
I ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

HOMILIA
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

PIELGRZYMKA WYRUSZA
OBCHODY 75. ROCZNICY
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
1 SIERPNIA 2019 ROKU
KONCERT NA PLACU PIŁSUDSKIEGO

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

NA POWĄZKACH

NA PLACU ZAMKOWYM
31 LIPCA 2019 ROKU

HOMILIA:
KS. BP J. GUZDEK

PRZEMÓWIENIE:
PREZYDENT A. DUDA
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2019
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2018
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2017
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2016
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA