TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
5 WRZEŚNIA 2019 ROKU

NOWOSIELSKI: MALARZ – FILOZOF – TEOLOG

WERNISAŻ WYSTAWY
W MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4

CZĘŚĆ 5

CZĘŚĆ 6
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO