8 CZERWCA 2022 ROKU
BOŻE CIAŁO
WARSZAWA

PROCESJA
BOŻEGO CIAŁA

HOMILIA
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA - ZDJĘCIA
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA