ŚWIĘTO UNIWERSYETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
27 MAJA 2022 ROKU
KONCERT MUZYKI CHÓRALNEJ
CHÓR UNIWERSYETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
MICHAŁ SŁAWECKI - DYRYGENT

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V
AKTUALNOŚCI
STRONA GŁÓWNA