19 WRZEŚNIA 2021 ROKU
UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA NOWYCH CZŁONKÓW

DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

PRZYJĘCIA DO FIDES

ZDJĘCIA

MSZA ŚW.
>
HOMILIA - KS. KARD. K. NYCZ
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA