INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
9 PAŹDZIERNIKA 2017
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
MSZA ŚWIĘTA

CZ. 1

CZ. 2

CZ. 3

CZ. 4

CZ. 5

CZ. 6

CZ. 7

CZ. 8
WYKŁAD INAUGURACYJNY
prof. Federica Wolf
Wydział Medycyny i Chirurgii A. Gemelli w Rzymie
Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca
(Univerisitá Cattolica del Sacro Cuore)

CZ. 1

CZ. 2
KONCERT
Błogosławiony Euzebiusz
Grupa Teatralna
Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie „

CZ. 1

CZ. 2
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI