W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

W 30 ROCZNICĘ
PIERWSZEJ PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II
DO POLSKI

30 MAJA 2009 ROKU
SALA KONGRESOWA
PAŁAC KULTURY W WARSZAWIE
KONCERT CHÓRU
I ORKIESTRY KAMERALNEJ
CANTARE ET SONARE
DYRYGUJE TERESA KRASOWSKA

CZ. 1

PROCESJA
CZ.2

CZ. 3

CZ.4

FRAGMENT WYKŁADU O. J. SALIJA

FRAGMENT WYKŁADU KS. MACIEJA BAŁY

KS. ABP HENRYK HOSER
OD PRZESZŁOŚCI KU PRZYSZŁOŚCI

KS. ABP HENRYK HOSER
OD PRZESZŁOŚCI KU PRZYSZŁOŚCI
PRZESŁANIA DO UCZESTNIKÓW KONGRESU

KS. KARD. JÓZEF GLEMP
PRYMAS POLSKI

KS. ABP KAZIMIERZ NYCZ
METROPOLITA WARSZAWSKI
AKTUALNOŚCI
STRONA GŁÓWNA