12 SIERPNIA 2022 ROKU
KONCERT
RODZINA W SŁUŻBIE MIŁOŚCI
Występują:
Aldona i Artur Wiśniewscy (Zespół Moja Rodzina)
Anna, Tadeusz, Annamaria, Miriam i Emmanuel Burzyńscy(Rzym)

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

WYJAZD SIERPNIOWY FIDES ET RATIO

ZDJĘCIA

AKTUALNOŚCI
POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ