UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
KONGRES O MĘŻCZYŹNIE
ADAMIE – GDZIE JESTEŚ?
22 PAŹDZIERNIKA 2016
MSZA ŚWIĘTA
NA ROZPOCZĘCIE KONGRESU

Przewodniczenie i homilia:
Ks. Bp Marek Mendyk

Msza Święta

OBRADY KONGRESOWE
SŁOWO KS. REKTORA UKSW
KS. PROF. S. DZIEKOŃSKIEGO
NA ROZPOCZĘCIE KONGERSU

Adamie – gdzie jesteś?–
Ks. Bp Marek Mendyk

Znaczenie więzi
w okresie dzieciństwa
o. dr Marek Tomczyk

Seksualność mężczyzny
szanse i zagrożenia
dr Leszek Putyński

Czy mężczyzna może rodzić?
między naturą a ideologią
Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

Być prawdziwym ojcem
dr Paweł Kwas

Uzależnienie mężczyzny
prof. Pedagogium dr hab. Krzysztof Wojcieszek

Uzyskać wolność od uzależnień
Bogdan Urban
ŚWIADECTWA

Co mi pomogło „oszlifować” charakter
Piotr Pawłowski, Integracja

Mężczyzna mojego życia
Barbara Marczuk
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA