UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
ŻYCIE MA NIEZBYWALNĄ WARTOŚĆ
KONGRES
18 CZERWCA 2016 ROKU
MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE OBRAD


Homilia - O. prof. Jacek Salij
ROZPOCZĘCIE OBRAD

Rozpoczęcie obrad
prof. Kazimierz Korab

Wystawa
SPÓJRZ W OCZY DZIECKA
OBRADY KONGRESOWE

Od poczęcia święte
O. prof. Jacek Salij


Tekst wystąpienia

Życie ma niezbywalną wartość
Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz


Życie od poczęcia
dr Ewa Ślizień-Kuczapska

Fakty i mity o in vitro
dr Jacek Szulc
PROBLEM ZDROWIA DZIECI PO IN VITRO

PROF. ALINA MIDRO
(NAGRANIE PRZED KONGRESEM)

CZ. 1

CZ. 2

CZ. 3

CZ.4
DEBATY KONGRESOWE
PROMOCJA I OBRONA ŻYCIA
W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

URSZULA DUDZIAK

JOANNA BIAŁOBRZESKA

SYLWIA SUŁKOWSKA

MIRA JANKOWSKA

MAREK JUREK
(nagranie wcześniejsze)

MARIAN PIŁKA


GŁOS SENATORA - ANTONIEGO SZYMAŃSKIEGO

S. BARBARA KRÓL
GRAŻYNA SOBIERAJSKA

ANTONI ZIĘBA
MAGDALENA KORZEKWA-KALISZUK


BRAT DANIEL KLOCH
MADAGASKAR

DYSKUSJA
(FRAGMENTY)

SESJA POSTEROWA


ZDJĘCIA Z WYSTAWY
KONGRES
OKRES PRENATALNY ROZWOJU CZŁOWIEKA

OD POCZĘCIA DO NARODZIN

CZŁOWIEK OD MOMENTU POCZĘCIA

ŻYCIE JEST CUDEM

CUD MIŁOŚCI - DAR ŻYCIA
WARTO PRZYPOMNIEĆ
SYMPOZJUM O DARZE ŻYCIA
KSZTAŁTOWANIE POSTAW WOBEC DZIECKA
W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU
Zofia Kończewska-Murdzek
KAMPANIA SPOŁECZNA
PROMUJĄCA NIEZBYWALNĄ
WARTOŚĆ ŻYCIA
DEBATA O OBRONIE ŻYCIA
OBRADY W AMICUSIE
28 maja 2016 roku
AKTUALNOŚCI
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA