UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY

BUDOWANIE WIĘZI
W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
17-18-19 MARCA 2017 ROKU
STRONA KONGRESU
17 MARCA 2017 ROKU
MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE OBRAD
RODZINA POLSKA POZA GRANICAMI KRAJU
PRELEGENCI Z DNIA 17 MARCA
UROCZYSTE OTWARCIE DNIA POLONIJNEGO
PROREKTOR UKSW - PROF. ANNA FIDELUS
ORGANIZATORZY KONGRESU - PROF. UKSW MARIA RYŚ, DR GRAŻYNA KOSZAŁKA
LIST OD PAPIEŻA FRANCISZKA
LIST OD BPA WIESŁAWA LECHOWICZA
MINISTER ELŻBIETA RAFALSKA
MINISTER JAN DZIEDZICZAK

(NAGRANIE: ADAM PODLEWSKI, DARIUSZ MIRECKI)


CZĘŚĆ I


CZĘŚĆ II
Rodzina i potrzeba jej wzmocnienia
w centrum polityki społecznej państwa

Antoni Szymański
Głoszenie Ewangelii rodziny
jako fundament więzi małżeńskich i rodzinnych
w środowiskach emigracji polonijnej

Ks. dr Przemysław Drąg
Budowanie więzi małżeńskiej
a emigracja z perspektywy
poradnictwa rodzinnego

Ks. prof. dr hab. Paweł Landwójtowicz
Duszpasterstwo rodzin polskich we Francji
w kontekście historyczno-pastoralnym

Ks. dr Robert Czarnowski

Polskie rodziny wobec migracji zarobkowych
– ujęcie z perspektywy dzieci

em. prof. UW, dr hab. Krystyna Ostrowska
DE FAMILIA NUMQAM SATIS
- Poradnictwo Rodzinne w Polskich Misjach Katolickich
Europy Zachodniej

Ks. dr Józef Młyński
INER Cycle oraz Platforma Informacyjna
Poradni Rodzinnych jako nowoczesne
narzędzia informatyczne
w służbie rodzinie na emigracji
dr Agnieszka Chrobak
Jak pielęgnować piękną miłość małżeńską
w warunkach emigracyjnej rozłąki

Marta i Henryk Kuczajowie

Wykorzystanie talentów w małżeństwie
do budowania najlepszego zespołu świata
metoda powstała na podstawie badań Instytutu Gallupa

lic. Sylwia Kijas, Anna Pomorska
Ja ...ślubuję ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci ...
i emigracja tego nie zmieni

Mirosława i Jarosław Pakurowie
Sytuacja małżeństw i rodzin na Białorusi
Ks. dr Andrzej Steckiewicz
Sytuacja małżeństw i rodzin w Rosji
Ks. dr Jerzy Steckiewicz
Wierność na emigracji. Próba czy szansa?
Ewa i Tomasz Lenartowie
Razem ku wieczności
Anna i Tadeusz Burzyńscy
Osamotnienie jako element braku więzi w małżeństwie
na przykładzie emigracji polskiej
w Wielkiej Brytanii
mgr lic. Katarzyna Bilska

Krzyż w małżeństwie i rodzinie
mgr Wiesława Kowalska

GALERIA ZJĘCIOWA

OBRADY KONGRESOWE
17 MARCA 2017 ROKU
FOT. MARIA RYŚ
URSZULA TATAJ-PUZYNA

OBRADY KONGRESOWE
17-18 MARCA 2017 ROKU
FOT. DARIUSZ MIRECKI

KONCERT MUZYKI DAWNEJ
GALERIA ZJĘCIOWA
OBRADY 18 MARCA 2017 ROKU
OBRADY 19 MARCA 2017 ROKU


PLAKAT KONGRESU


PLAKAT KONCERTU

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO