TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
KONCERT
SALA KONGRESOWA

WDZIĘCZNI BOŻEJ OPATRZNOŚCI

W 30 ROCZNICĘ PIERWSZEJ
PIELGRZYMKI DO POLSKI
KONCERT CHÓRU
I ORKIESTRY KAMERALNEJ
CANTARE ET SONARE
DYRYGUJE TERESA KRASOWSKA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V
UROCZYSTE WYSTĄPIENIA

O. PROF. JACEK SALIJ
PATRIOTYZM DZISIAJ

KS. PROF. MACIEJ BAŁA
RELACJE POMIĘDZY ROZUMEM A WIARĄ (1)

KS. PROF. MACIEJ BAŁA
RELACJE POMIĘDZY ROZUMEM A WIARĄ (2)
PRZESŁANIE

KS. KARD. JÓZEF GLEMP
PRYMAS POLSKI
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA