11 LISTOPADA 2017
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
MSZA ŚWIĘTA
W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZ. 3

CZ. 4

CZ. 5

CZ. 6
MSZA F-DUR
J.M. KSAWEREGO PONIATOWSKIEGO

FRAGMENT

CAŁOŚĆ
AKTUALNOŚCI
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO