13 LISTOPADA 2023 ROKU
NIESZPORY BENEDYKTYŃSKIE
W KOŚCIELE NA BIELANACH
PROWADZI KAPITUŁA KAMPINOSKO-BIELAŃSKA

ZDJĘCIA (cz.1)

ZDJĘCIA (cz.2)

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV
NIESZPORY BENEDYKTYŃSKIE
29 MAJA 2023 ROKU
NIESZPORY BENEDYKTYŃSKIE
14 LUTEGO 2023 ROKU
UROCZYSTE MARYJNE NIESZPORY BENEDYKTYŃSKIE
8 GRUDNIA 2022 ROKU
AKTUALNOŚCI
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO