6 GRUDNIA 2018 ROKU
NASTAŁ CZAS PEŁNI
I DZIEŃ UROCZYSTY
KONCERT POETYCKO-MUZYCZNY
W 25 ROCZNICĘ ŚMIERCI
KS. PROF. JANUSZA PASIERBA

CZ. 1

CZ. 2

CZ. 3

CZ. 4

CZ. 5

CZ. 6

CZ. 7

ZDJĘCIA
AKTUALNOŚCI
STRONA GŁÓWNA