ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

4 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
MSZA ŚWIĘTA
ZA POWSTAŃCÓW WARSZAWY
W ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

POCZTY SZTANDAROWE
ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

POWITANIE
KS. PROBOSZCZ B. BARTOŁD

LITURGIA SŁOWA

HOMILIA - KS. KARD. K. NYCZ

MODLITWA WIERNYCH

AVE MARIA - ŚPIEWA W. OCHMAN

PANIS ANGELICUS - ŚPIEWA W. OCHMAN

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
UROCZYSTOŚCI W ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

MEDAL
DLA ALEKSANDRY
USTINOW-WOŚ

ODSŁONIĘCIE TABLICY
KU CZCI BOHATERÓW POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
KONCERT
ŚPIEWA CHÓR
CANTORES MINORES

CZ. 1

CZ. 2
POWSTANIE WARSZAWSKIE
PROFESOR JAN ŻARYN

PROF. J. ŻARYN (cz. 1)

PROF. J. ŻARYN (cz. 2)
ZDJĘCIA

4 PAŹDZIERNIKA 2017

4 PAŹDZIERNIKA 2017
SPOTKANIE W MUZEUM
AKTUALNOŚCI

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO