18 MAJA 2022
REMBRANDT A MALI MISTRZOWIE HOLENDERSCY

Wykład: Ks. Bp prof. Michał Janocha
Łazienki Królewskie

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI

CZĘŚĆ VII

CZĘŚĆ VIII
AKTUALNOŚCI

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO