SPOTKANIE Z BARBARĄ WACHOWICZ
UNIWERSYTET
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
14 czerwca 2014 ROKU
KTO CIĘ POLSKO BĘDZIE KOCHAŁ?

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI
BARBARA WACHOWICZ
LAUREATKA MEDALU
FIDES ET RATIO


MEDAL FIDES ET RATO

KTO CIĘ BĘDZIE
POLSKO KOCHAŁ?

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALU
FIDES ET RATIO

UKSW, AULA SCHUMANA
24 MARCA 2012 ROKU
AKTUALNOSCI
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO