WILLMANN W WARSZAWIE
Willmann. Opus minor

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Po Muzeum oprowadza Ks. dr Mirosław Nowak

CZ. 1

CZ. 2

CZ. 3

CZ. 4
Płótna z cyklu
"Męczeństwa Apostołów"
Michael Leopold Willmann (1630 – 1706)
Wystawa w Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego
przy pl. Bankowym w Warszawie

"Męczeństwo Apostołów"

WIĘKSZY FORMAT

WIĘKSZY FORMAT

WIĘKSZY FORMAT

WIĘKSZY FORMAT

WIĘKSZY FORMAT

WIĘKSZY FORMAT
KRZESZÓW

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA
Z FRESKAMI WILLMANNA

SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
AKTUALNOŚCI