MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY
15-17 MARCA 2013 ROKU
UKSW


HYMN KONGRESU
15 MARCA 2013 ROKU
PANEL 1 - TROSKA O INTEGRALNIE ROZUMIANY ROZWÓJ I ZDROWIE RODZINY
PANEL 2 - PROBLEMY RODZIN EMIGRACYJNYCH I DOTKNIĘTYCH ROZŁĄKĄ
MSZA ŚWIĘTA

HOMILIA - KS. ABP HENRYK HOSER, SAC

OPRAWA LITURGICZNA - CHÓR DZIECI Z LASEK
SESJA - RODZINA WSPÓLNOTĄ ŻYCIA I MIŁOŚCI

MEDAL FIDES ET RATIO
DLA WANDY PÓŁTAWSKIEJ

PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI IDZIE PRZEZ RODZINĘ
KS. ABP HENRYK HOSER

TEZY WPROWADZENIA

KONCEPCJA PIĘKNEJ MIŁOŚCI
DR WANDA PÓŁTAWSKA (CZ. 1)

KONCEPCJA PIĘKNEJ MIŁOŚCI
DR WANDA PÓŁTAWSKA (CZ. 2)

RODZINA SZKOŁĄ WIARY
KS. BP WIESŁAW LECHOWICZ

TROSKA O MIŁOŚĆ MIEDZY MAŁŻONKAMI
DR JACEK PULIKOWSKI

BYĆ DAREM DLA DRUGIEGO
KS. PROF. TADEUSZ GUZ (CZ. 1)

BYĆ DAREM DLA DRUGIEGO
KS. PROF. TADEUSZ GUZ (CZ. 2)
WYSTĄPIENIA 16 MARCA 2013 ROKU
WYSTĄPIENIA 17 MARCA 2013 ROKU

DROGA KRZYZOWA
(FRAGMENTY)
GALERIA ZJĘCIOWA
ZDJĘCIA Z KONGRESUHARCERZE Z PARYŻA

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO