MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY
15-17 MARCA 2013 ROKU
UKSW


HYMN KONGRESU
17 MARCA 2013 ROKU
MSZA ŚWIĘTA

HOMILIA - KS. PROF. MACIEJ BAŁA
PROREKTOR UKSW

OPRAWA LITURGICZNA - CHÓR TIBI DOMINE
Z PARAFII ŚW. FRANCISZKA W IZABELINIE
SESJA - RODZINA NADZIEJĄ LUDZKOŚCI

ZAGROŻENIA IDEOLOGII GENDER
KS. PROF. TADEUSZ GUZ

WARTOŚĆ RODZINY DLA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
DR STANISLAW KLUZA

Rodzina szkołą bogatszego człowieczeństwa
ks. prof. UKSW, Mieczysław Ozorowski

Przyszłość rodziny wiedzie przez rodzinędr Marta Lizut, KUL
Tezy wystąpienia

Nauki o rodzinie – w Polsce i na świecie
prof. Ateneum, Małgorzata Stopikowska, Katedra Nauk o Rodzinie, Gdańsk

Media w rodzinie
dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio KUL, Lublin

Odkrywać piękno życia
w programach edukacyjnych
afirmujących życie dziecka
w okresie prenatalnym
mgr Zofia Kończewska-Murdzek

Prezentacja

HYMN KONGRESUŚWIADECTWA DZIAŁAŃ ŚRODOWISK SŁUŻĄCYCH MAŁŻEŃSTWU I RODZINIE

„Od Oceanu do Oceanu”
Ewa i Lech Kowalewscy, HLI

„Spotkania Małżeńskie” od Syberii po Pensylwanię –
Irena i Jerzy Grzybowscy

Działania na rzecz rodzin w Rosji
ks. dr Jerzy Steckiewicz

Działania na rzecz rodzin na Białorusi
ks. dr Andrzej Steckiewicz, Irena Shmak

Działania na rzecz rodzin na Ukrainie
mgr Roman Kordonskyy

Działania na rzecz rodzin e Europie Zachodniej
dr Grażyna Koszałka, Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej, Niemcy

Jeden z nas


Działania na rzecz rodzin w Polsce
ks. dr Władysław Szewczyk, Mirka i Paweł Kwas
LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

ODCZYTANIE LISTU DO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

TREŚĆ LISTU

PO POLSKU
PO WŁOSKU
PO NIEMIECKU
PO FRANCUSKU
WYSTĄPIENIA 15 MARCA 2013 ROKU
WYSTĄPIENIA 16 MARCA 2013 ROKU

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO