MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY
15-17 MARCA 2013 ROKU
UKSW


HYMN KONGRESU
16 MARCA 2013 ROKU
MSZA ŚWIĘTA

HOMILIA - KS. ABP HENRYK HOSER, SAC

OPRAWA LITURGICZNA - CHÓR STUDENTÓW
Z UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO
SESJA - ZNACZENIE RODZINY DLA ROZWOJU OSOBY I ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Znaczenie rodziny dla rozwoju dziecka w okresie prenatalnym (cz. 1)
prof. KUL, dr hab. Dorota Kornas-Biela, KUL, Lublin

Znaczenie rodziny dla rozwoju dziecka w okresie prenatalnym (cz. 2)
prof. KUL, dr hab. Dorota Kornas-Biela, KUL, Lublin


Znaczenie rodziny w wychowaniu małego dziecka
prof. Maria Kielar-Turska, UJ, Kraków
Prezentacja

Znaczenie rodziny w wychowaniu młodego pokolenia
ks. prof. Adam Skreczko, Białystok, UKSW
Tekst

Wychowanie do wartości „domu” –
prof. Katarzyna Olbrycht, UŚ, Cieszyn

Znaczenie wartości w rodzinie
prof. UW Krystyna Ostrowska, prof. WSFiZ Aleksandra
Korwin-Szymanowska - Tekst
RODZINA NAJSILNIEJSZĄ OCHRONĄ PRZED ZAGROŻENIAMI

Znaczenie wychowania do trzeźwości w rodzinie –
ks. bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Zadania młodych w ochronie rodziny przed zagrożeniami
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Jednoczenie środowisk służących ochronie rodzin przed zagrożeniami
Zdzisław Biszewski, Dyrektor MCPS

Ojciec - świadek wiary i trzeźwości
ks. dr Marek Dziewiecki, UKSW

Problemy zaburzeń w sferze psychicznej, fizycznej i duchowej
ks. dr Eugeniusz Derdziuk

Problemy zaburzeń w sferze psychicznej, fizycznej i duchowej
dr Grzegorz Kopacz


Co to znaczy rodzina szkołą trzeźwości? - prof. WSEI, Zbigniew Gaś, Lublin

prof. Zbigniew Gaś


Jakość systemu rodzinnego a czynniki chroniące i czynniki ryzyka w profilaktyce zachowań dysfunkcjonalnych

dr Wiesław PoleszakPrezentacja


Paradoksy i tajemnice rodzinnego wpływu na sferę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
dr Krzysztof WojcieszekPrezentacja


Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności
mgr Paweł Król, Wydawnictwo Rubikon, Kraków
Dziecięca Krucjata Niepokalanej
szansą uchronienia rodzin przed współczesnymi zagrożeniami

o. Oskar Puszkiewicz OFM
Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich
Renata Smoleńska-Pietrzak
WYSTĄPIENIA 15 MARCA 2013 ROKU
WYSTĄPIENIA 17 MARCA 2013 ROKU

MIKROKLIMAT (1)

MIKROKLIMAT (2)

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO