"PEJZAŻ OJCZYSTY"

MALARSTWO CZESŁAWA RZEPIŃSKIEGO
Wykład dr Ewy Korpysz
kustosz MAW
MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
23 WRZEŚNIA 2021
Spotkanie w ramach
25. Festiwalu Nauki

CZĘŚC I

CZĘŚĆ II

CZĘŚC III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚC V

CZĘŚĆ VI
WSPOMNIENIA Z WERNISAŻU
CZESŁAW RZEPIŃSKI W MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA