XIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

WARSZAWA
7 CZERWCA 2020 ROKU
DZIĘKUJEMY I ZAWIERZAMY BOŻEJ OPATRZNOŚCI
OBECNY CZAS KOŚCIOŁA I ŚWIATA

MSZA ŚW.

HOMILIA- KS. KARD. K. NYCZ

MSZA ŚW.

MSZA ŚW. - ZDJĘCIA
XII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2019 ROK
XI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2018 ROK
X ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2017 ROK
IX ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2016 ROK
VIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2015 ROK
VII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2014 ROK

VI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2013 ROK

V ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2012 ROK

IV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2011 ROK
I-III ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
2008-2010
AKTUALNOŚCI

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO