5 CZERWCA 2022 ROKU
XV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
OGÓLNOPOLSKIE DZIĘKCZYNIENIE
ZA BEATYFIKACJĘ BŁ. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
I BŁ. ELŻBIETĘ RÓŻĘ CZACKĄ
PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA
Z RELIKWIAMI BŁ. PRYMASA WYSZYŃSKIEGO I BŁ. MATKI ELŻBIETY CZACKIEJ

ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI

PIELGRZYMKA DO ŚWIĄTYNI
UROCZYSTOŚCI W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV
XIV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2020 ROK
XIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2020 ROK
XII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2019 ROK
XI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2018 ROK
X ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2017 ROK
IX ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2016 ROK
VIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2015 ROK
VII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2014 ROK

VI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2013 ROK

V ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2012 ROK

IV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2011 ROK
I-III ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
2008-2010
AKTUALNOŚCI

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO