MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA
ZA NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI
21-23 WRZEŚNIA 2017
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

24 WRZEŚNIA 2017

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

HOMILIA - KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

MODLITWA WIERNYCH

MSZA ŚW.

ŚPIEW

W KAPLICY PRYMASA
PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU
DRUGI DZIEŃ KONGRESU
TRZECI DZIEŃ KONGRESU
AKTUALNOŚCI
SYMPOZJA